Curatele

Voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Handelingsonbekwaam

Een onder curatele gestelde is zelf handelingsonbekwaam. In overleg met alle betrokken partijen wordt gezorgd voor alle benodigde acties en voor orde en stabiliteit. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor vertrouwen en het gevoel dat zaken goed geregeld worden.

Wat zijn de kosten van curatele ?

Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Het Landelijk Overleg van Kantonrechters heeft de volgende tarieven vastgesteld:

> Tarieven

Meer weten?

> Meer weten over curatele ?

> Brochure Rijksoverheid 

 

Voor cliënten van onder curatele stelling werk ik samen met externe partijen. Neem voor meer informatie contact op met Van Diepen Bewindvoering.

402-Lucht-wolken-blauw-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg