Tarieven

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de kosten van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde kosten in rekening brengen. De overheid publiceert de kosten in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren.

Wie betaalt de kosten van bewindvoering?

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Niet iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen een beroep doen op hun gemeente via de bijzondere bijstand. Namens Van Diepen Bewindvoering vraag ik dan bijzondere bijstand voor hen aan.

De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering geheel of deels vergoedt.

> Overzicht tarieven bewindvoering (pdf)

Budgetbeheer

Voor budgetbeheer hanteer ik een ander tarief dan voor bewindvoering. Het tarief voor budgetbeheer is € 75,- inclusief 21% BTW per maand. Dit is voor rekening van de cliënt.

Screen Shot 2017-09-13 at 18.16.48.jpg